+++++    Stieg Larsson  :   „  Vergebung  “    +++++

 

                                                                                                                                                                                (1

در جنگهای داخلی آمریکاششصد زن شرکت داشتند . آنها لباسهای مردانه به تن کرده و داوطلب شرکت در نیروهای رزمی می شدند. در این زمینه هالیوود قصور سنگینی مرتکب گردیده و بخش بسیار مهمی از تاره فرهنگ را نادیده گرفته است. شاید هم این بخش از ناریخ از دیدگاه ایدیولوژیک چندان باب طبع تاریخ شناسان نبوده است. کتابهای تاریخ همیشه با زنانی که مرزهای جنسی را به رسمیت نشناخته و از آن می گذرند مشکل داشته است. این مرزها به خصوص در مواردی چون جنگ واسلحه بارزتر و برجسته تر از همیشه تجلی می یابد.

با این وجود تاریخ بشریت از عهد باستان تا دوران مدرن شاهد حضور زنان مبارز در میدانهای نبرد است. بارزترین نمونه آن زنان آمازون است که به تاریخ راه یافته اند. زیرا زنان آمازون پادشاهان قوم خود بودند و نمایندگان طبقۀ حاکم. و علی رغم میل باطنی تاریخ نویسان ما، مقام پادشاهی به طور موروثی شامل زنان می گردیده است.  زمانی که وقوع جنگ ناگزیر می گردد،مرد یا زن بودن پادشاه نمی تواند تغییری در آن ایجاد نماید. بدینگونه در دوران حکومت زنان نیز جنگهایی به وقوع پیوسته است. بدین لحاظ کتابهای تاریخ ناگریزدر مقاطعی سرشار از فرماندهان و شاهان زن است که از آنان همچون چرجیل و استالین و روزولت یاد می شود.  سمیرا اهل نینوا بنیانگذارحکومت آشوری و بوآدیسا که مقاومت سخت و خونین انگلیسی ها در مقابل ارتش روم را رهبری میکرد تنها نمونه هایی از این زنان هستند. بر روی پل تایمز، روبروی ساعت بیگ بن هم اکنون نیز مجسمه ای از بوآدیسا قرار دارد. اگر روزی از این محل گذر کردید سلام ما را به او برسانید.

اما بطور کلی کتابهای تاریخ در مورد زنانی که همچون سربازان مرد فنون رزمی را می آموزند و در میدانهای نبرد در مقابل دشمنان می ایستند سکوت می کند. با این وجود زنان جنگجو در تمام تاریخ حضور داشتند.

در تاریخ بشریت  هیچ جنگی بدون مشارکت زنان به وقوع نپیوسته است.

 

                                                                                                                                                                             (2

در سال 697 میلادی قانونی در ایرلند به تصویب رسید که بر اساس آن شرکت زنان به عنوان سرباز در جنگها ممنوع اعلام گردید. تصویب این قانون گواه این واقعیت است که تا قبل از آن سربازان زن نیز وجود داشته اند. در میان خلق هایی که در تاریخ خود از زنان سرباز نیز سود می جسته اند می توان از کردها، چینی ها، فلیپینی ها، بربرها، عربها، پاپوآنها، بومی های استرالیا و سرخپوستان آمریکا نام برد.

افسانه هایی درباره برخی زنان جنگجوی یونان باستان نقل می شود که نام آنان دشمنان را به هراس می انداخت. این افسانه ها از زنانی حکایت میکتند که از دوران اولیه کودکی به فرا گرفتن فنون رزمی و کاربرد سلاح می پرداخته اند و قادر بودند مشقات شدیدی را تحمل کنند، این زنان در واحد های نظامی خود و جدا از مردان وارد میدانهای نبرد می شدند. روایت های بسیاری از پیروزی آنها بر مردان در جنگ و جدال ها در دست است. در ادبیات یونان باستان بخصوص از زنان آمازون بدینگونه یاد می شود. به نوان مثال در ایلیاد اثر جادویی هومر در سال 730 پیش از میلاد.

بعد ها یونانی ها واژه آمازون را در نوشته های خود به معنای زنان بدون سینه به کار می بردند. چرا که شایع بود که زنان آمازون سینه سمت راست خود را می بریدند تا راحت تر بتوانند از تیر و کمان استفاده کنند. گر چه برخی از پزشکان نامدار یونان از جمله هیپوکرات و گالنوس بر این تصور بودند که برداشتن سینه سمت راست باعث سهولت بکارکیری سلاح می شود اما بطور یقین نمی توان گفت که زنان جنگجوی آمازون واقعا چنین اقدامی راا انجام می دادند. در این مورد هنوز ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلا هنوز معلوم نیست که پیشوند آ در واژه آمازون به معنای بدون است. برخی بر این باورند که پیشوند آ معنای عکس آنرا میدهد. بدین معنا که زن آمازون زنی بوذه است با سینه های بسیار بزرگ. در میان مجسمه ها و تصاویر موجود در موزه ها نیز نمونه ای یافت نمی شود که زنی بدون سینه سمت راست را نمایش دهد.

 دیودوروس تاریخ شناس اهل سیسیل که در قرن اول بیش از میلاد مسیح میزیسته گزارشی دارد از زنان آمازون در Diodorus

در لیبی. که در آن زمان شامل تمام مناطق آفریقای شمالی در غرب مصر میگردد. دراین سرزمین تمام مقامات و مناصب دولتی ( شامل ارتش) در اختیار زنان بود. طبق روایات پادشاه این سرزمین زنی بود به نام میرینا. وی با ارتشی شامل سی هزار سرباز زن و سه هزار شوالیه زن سراسر اروپا و شمال آفریقا را زیر پا نهاد و تعداد بسیاری نیروهای نظامی مردان را شکست داد. سرانجام با مرگ او ارتش زنان نیز از میان رفت.

ارتش میرینا میراث گرانبهایی در منطقه بر جای نهاد. در بخش آناتولی پس از آنکه تقریبا تمام مردان در جنگ با قفقازها کشته شدند، زنان دست به اسلحه بردند و در مقابل دشمنان ایستادند. آنها با تمام فنون رزمی آشنایی داشتند. تیروکمان، نیزه، تبر، طناب و سایرابزار جنگی مرسوم را با مهارت بکار می بردند. آنها ساخت سلاحهای مختلف را از یونانیان فرا گرفته بودند.

زنان آمازون ازدواج را ممنوع کرده بودند. زیرا آنرا نوعی حقارت برای خود می دانستند. برای بقای نسل به زنان مرخصی میدادند تا با مردانی از محیط مجاور خود همبستر شوند. فقط زنانی که حداقل یک مرد را در جنگ کشته بودند اجازه همبستری با مردان را داشتند.

 

                                                                                                                                                                                 (3             

علیرغم افسانه های بیشمار از سرزمین های یونان، آمریکای جنوبی و آفریقا، تنها یک نمونه تاریخی مستدل از زنان جنگجو در دست است: ارتش فون در سرزمین داهومی در آفریقای غربی، که اکنون کشور بنین خوانده می شود.

نام این زنان جنگاور در تاریخ رسمی نظامی یافت نمی شود. هیچ فیلمی هم درباره آنها ساخته نشده.

و به ندرت درر تاریخ از آنها یاد می شود. تنهاا یک مطالعه تحقیقی مستند تویط تاریخ شناس انگلیسی استنلی ب. آلپرن             در مورد این زنان انجام گرفته است:

 . این ارتش زنان قدرت ایستادگی و مقاومت در برابر زبده ترین نیروهای نظامی اشغالگر را Amazons of Black sparat

داشته است.

بدرستی روشن نیست که ارتش زنان در چه زمان پایه گذاری شده است. برخی منابع تاسیس آنرا در قرن هفدهم میلادی میدانند. این نیروی نظامی در ابتدا گارد محافظ پادشاه بوده است که با گذشت زمان به ارتشی منسجم شامل شش هزار جنگجوی زن تبدیل یافته است که برای مردم منطقه شخصیتی خداگونه داشته اند. در طی دویست سال    این زنان بازوی مسلح قوم فون علیه اشغالگران و استعمارگران اروپایی بوده است. در این مدت ارتش زنان فون بارها نیروهای نظامی فرانسه را شکست داده و آنها را پس رانده است. سرانجام در سال 1892

پس از آنکه نظامیان فرانسه به سلاحهای مدرن و پیشرفته دست یافتند قادر به شکست ارتش زنان فون گردیدند.

تعداد زنان کشته شده در این جنگ بدرستی معلوم نیست. اما بازماندگان آنها سالهای زیادی بر علیه استعمارگران به جنگهای چریکی میپرداختند. آخرین مصاحبه ها با بازماندگان این ارتش در سالهای دهه چهل قرن بیستم انجام گرفته است.

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید