++++++ ترانه های عبود (4) ++++++

 

 

+++++  ترانه های عبود (4)  +++++

عبود !

تو در این شهر تهی ،

زنبق باغی .

با تو یاد هلن و ساحل و قایق

با تو راز دل پر خون شقایق

که در این قحطی و دلمردگی عصر یخی ،

زنده و داغی .

+++++++++++++++

+++++++++++++++

/ 0 نظر / 4 بازدید