بوزینه را به جنگل ها برگردانید

بوزینه ها در شهر های شلوغ دیوانه می شوند

جای بوزینه ها پشت میز و صندلی نیست

خانه را آب و جارو کنید

بوزینه های دیوانه را به تیمارستان ها ببرید

وقت خانه تکانی است

تفال ها را دور بریزید

هوا را ضد عفونی کنید

لاشه های گندیده را بسوزانید

جانهای پاک هوای تازه می خواهد

بوزینه های نا پاک را دور بریزید

فصل بوزینه زدایی را آغاز کنید

سال بوزینه زدایی مبارک باد.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید