+++++ ترانه های عبود (6)  +++++

 

     بگو عبود بگو  !

     بگو از برزم و شبوط  بگو .

 

     بگو از موج جگر خون

     در دل بزرگ و غمدیدۀ کارون

     از غربت ماهیان تشنه

     بگو تا آخر این طلسم و افسون بگو .

     بگو عبود بگو  !

     با چمنزار لب رود  بگو  !

+++++++++++++++

+++++++++++++++

/ 0 نظر / 2 بازدید