- بخواب جانم .... دیره، باید حالا خوابیده باشی.... باز هم دیر بیدار میشی ها .... بخواب دیگه.... بقیه رو فردا شب برات تعریف می کنم...

 

-Ich muss aber nicht schlafen. Es ist noch zu früh. Ich habe mich schon lange hingelegt aber der Schlaf kommt nicht, ich kann nicht schlafen.

 

 

- چشمات رو ببند، خوابت میبره... باید بخوابی وگرنه فردا صبح خسته هستی و هیچی سر کلاس یاد نمی گیری.

-Immer schlafen... immer schlafen. Ich will aber nicht schlafen und ich kann noch nicht. Weiß du was Papa, ich muss noch mal auf Toilette.

- لازم نیست توالت رفتی دیگه بسه .... حالا باید بگیری بخوابی دیگه بهانه هم نیار ... چشمات رو ببندی زود خوابت میبره.

- Ich muss aber mal, ehrlich Papa. Verstehst du nicht. Es ist dringend sonst wird alles naß.

 

- چرا اذیت میکنی بچه- تازه رفتی توالت. بازم فیلم در میاری .. باید بخوابی دیگه. هزار بار گفتم قبل از خواب اینقدر آب نخور .... بخواب.

      - Ok. Papa ich beeile mich ... Ich habe nichts getrunken, glaube mir. Es dauert nicht lange wir sind schnell wieder zurück.

 

 

-خیلی خوب بیا بریم توالت ... ولی زود تمام کنی ها ...

 

++++++

 

- ببین همه خوابیدند فقط ما بیداریم... حالا هم ما می خوابیم ... خوب شب بخیر

 

 

- Papa mein Teddy Bär ist krank. Ich glaube er hat fieber. Er kann nicht schlafen. Er braucht Medikamente vielleicht ein Asprin oder was ähnliches ....

- خیلی هم حالش خوبه ... دوا هم نمی خواد ...خودم نگاهش کردم ... می خواد بخوابه ...

- Du muss mich glauben. Er hat selber mir in Ohren gesagt er muß dringend zum Arzt... Papa kennst du einen Puppenarzt?? ... Ich kenne gar keinen ...kannst du uns zu einem Puppenarzt fahren. Wir mussen schnell weg sonst wird alles schlimmer. Der Teddy hat furchbar viel schmerzen. Er kann nicht schlafen. Er weint ... kannst du hören? Er weint. Ich habe Angst. Er kann nicht bis Morgen warten. Er wird sterben. Er wird sterben verstehst du nicht ... Ich will nicht dass der Teddy stirbt .. Ich will ihn noch lange lange behalten. Ich denke er hat falsch gegessen, nein er hat zwar richtig gegessen aber diese Richtige war falsch und er wußte nicht davon. Heutzutage weiß man gar nicht was richtige ist und was falsch ist ... Papa was machen wir, wenn er Puppenwahnsinn hat?? .. Papa ich will nicht mein Teddy wahnsinnig wird .. Papa weiß du was?... wenn ich groß bin wie du, will ich ein Puppenarzt werden. Ein großer Puppenarzt. Ich werde alle Puppen heilen. Egal welche Tiere und welche Farbe. Ich werde alle Puppen heilen. Alle große und kleine...... Papa was soll ich tun damit ich schnell aufwachse und ein Puppenarzt werde?

Papa !.... hörst du mich überhaupt

 

آره بابا دارم گوش

-می گیرم. اول باید به اندازه کافی بخوابی تا همیشه سالم و سر حال باشی. بجای شیرینی و شکلات هم باید غذا بخوری تا زودتر بزرگ بشی. وقتی هم بزرگ شدی میتونی هر چه که دوست داشته باشی انجام بدهی. می تونی دکتر بشی، پرستار بشی، معلم بشی، هر چی که دلت بخواد. میتونی دکتر عروسک ها هم بشی. اینقدر نباید حرف بزنی. باید بخوابی. اگر خوب نخوابی بزرگ نمی شی. وقتی هم سر کلاس هستی باید حواست رو جمع کنی. ببینی معلم چی می گه و زیاد با همکلاسی هات حرف نزنی. خانم معلم می گفت خیلی با بغل دستیت حرف می زنی و به کلاس و معلم توجه نمی کنی. من بهش گفتم که تو پسر خوبی هستی و از این به بعد ساکت می شینی و به درس گوش میدی. حالا هم چشمات رو ببند که کم کم بخوابی.

 

-Papa! Aber mein Teddy kann nicht schlafen hast du vergessen. Er ist unruhig er braucht einen Arzt oder ein Medikament. Du muß ihm eine Tablette geben.

 

 

- باشه ...باشه ... الان یک آسپیرین بهش می دم. حالش خوب میشه...بده ببینم این عروسک رو... خوب نگاه کن، این آسپیرین رو خورد این هم یه خورده آب... تموم. حالش خوب شد. حالا دیگه می خوابه، می گه تو هم باید بخوابی دیگه حرف نباشه.

 

 

      - ...... Papa !! ...Ich habe nächste Woche Geburtstag!! ...Du muß Einladung schreiben. Ich sage wer eingeladen werden soll. Alle meine Freunde. Die ganze Klasse. Vielleicht ganze Schule. Was sagst du dazu Papa. Du brauchst die Adressen. Ich muß dir helfen. Wir haben nicht viel Zeit, kennst du die Adressen?

 

 

- میدونم، همه آدرسها رو میدونم.

کارت ها رو هم بعد می نویسم کاری نداره.....تمام دوستات رو می شناسم.

 کمک لازم ندارم. خودم تنهایی می نویسم. قبلا هم نوشتم همه آدرس ها رو دارم. تا هفته دیگه وقت زیاد داریم. اینقدر عجله نکن، آخر هفته می نویسم بهشون می دم.

 

      - Ich habe aber neue Freunde. Die kennst du bestimmt nicht. Ich kenne selber ihre Adresse nicht. Ich muß die fragen, komm gehen wir auf den Balkon ich will die dir zeigen.

 

      - اینقدر ادا در نیار فردا صبح بگو هر چی می خوای.

 

      - Aber Papa morgen sind die nicht mehr da. Du kannst die nur nacht sehen. Die sind nicht auf der Erde. Die sind im Himmel. Die sind meine Geheimfreunde. Die sind Sterne. Himmelsterne. Ich will sie alle einladen. Sie freuen sich bestimmt. Da bin ich sicher. Ich will sie alle bei mir zu Hause holen. Du hast nicht dagegen oder??. Die sind so winzig, so klein, sie passen alle in einer kleinen Schalle. Wie konnen sie auch als kerzen benutzen. Sie sind weiße Punkte und leuchten immer, immer ohne Ende, Papa ! ...Weiß du warum die Sterne leuchten? Soll ich dir sagen? Ja? sag, ja oder nein! egal ich verrate es dir. Sie leuchten damit der Himmel bisschen heller wird, damit die Engel im Himmel ihrem weg finden und sich nicht verlaufen... Papa! Hast du schon ein Engel gesehen. Nein? Nein?

      - Aber ich. Aber ich habe gesehen. Ich habe eine echtes Engel gesehen. Weiß du! Ich kenne ein Engel. Sie ist wunderschön. Sie ist schöner als alle andere Frauen. Sie liebt mich Papa. Sie liebt dich auch. Sie liebt auch Mama. Papa! Liebst du Sie auch. Würdest du sie zu meinem Geburtstag einladen?

 

      - آره عزیزم تمام زمین و آسمون رو برات دعوت می کنم همه ستاره ها، همه پرنده ها، همه فرشته ها، دیگه چی می گی. حالا می خوابی یا نه. اگه نخوابی من دیگه میرم ها ... اون فرشته تو هم رفت خوابید اگه حالا نخوابی دیگه تو رو دوست نداره. باهات قهر می کنه، تولدت هم نمیاد. فرشته ها بچه هایی رو که زود می خوابند دوست دارند. ستاره ها هم همینطور. زود باش بخواب، ناراحت می شن دیگه پیش تو نمیان. میرن پیش بچه هایی که زود می خوابند. زود باش بخواب......

 

      - Papa ich will aber zuerst etwas singen. Ich muß singen sonst kann ich nicht schlafen. Nach dem Lied werden wir alle schlafen, einverstanden. Ich singe ein von meinen lieblingslieder:

 

Ich bin Schnappi

 Das kleine Korkodil

 Ich komme aus Egypten. Es liegt direct am Niel.

 

...... Papa! ....Papa!......Wachauf! .... Wachauf! .....Du bist zu laut. Warum schnarchst du! Du darfst jetzt nicht schlafen! Ich singe schon .... Wachauf! ..... Wachauf!.......

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
هانی جان

خيلی عالی بود