++++++ ترانه های عبود (2) ++++++

 

 

+++++  ترانه های عبود (2)  +++++

عبود !

تو از این خاک به افلاک خدا حلقه زدی

همچو انوار فروزان سحر

بر سراپردۀ تاریکی شب پنجه زدی

در نظرگاه تماشاگه راز

یاد ویرانۀ

بازار صفا ، ............ بادۀ مستانه زدی .

++++++++++

++++++++++


 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید