دوست دارم دوست باشم


با تو در یک پوست باشم


تا به جامت جان بریزم


 بی تو و بی خود نباشم


دوست دارم دوست باشم


در شبت فانوس باشم


 پیش پای تو بسوزم


با رخت مانوس باشم


دوست دارم ساده باشم


ساده با همسایه باشم


کودکی خوش باور و بی لایه باشم


با سلامی خستگی را در کنم


با نگاهی


 هر نگاه تازه را باور کنم


هر دری را بسته دیدم بشکنم


از پس هر دیوار روزنی باز کنم


بار دلتنگی را بر زمین بگذارم


توشۀ عاطفه را بردارم


با تو پرواز کنم.


/ 1 نظر / 8 بازدید
ashena

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]