++++++ بهار و سال نو مبارک ++++++

 

     عید بود ، بچه بودم

     روز عید تشنه بودم

     تشنه بودم ، تشنه

     آب نوشیدم

     آب نوشیدم از حُبانه

     چه گوارا آبی

     بوی بابا میداد

     بوی دست بی بی .

     ++++++++++++++++++++

     سادگی پیدا بود

     در هوا می چرخید

     روی گیسوی بلند بی بی می پیچید

     میدوید تا دم در

     می پرید تا لب حوض

     با من بازی میکرد

     آتش روشن منقل می سوخت

     کینه ها را دود میکرد ، غصه ها را میبرد

     سیب زمینی میرفت می نشست لای زغال ها

     لقمۀ من می شد

     تره بود ، شاهی بود، پرپین بود

     سفرۀ هفت سین بود

     روی سفره ،

     چند عدد سکۀ نو ،

     سیب و سیر و سمنو

     سبزه و سنجد و سنبل،

     توی جیبم سقز و کندر بود

    

     چارقد بی بی از بذر محبت پر بود.

     ++++++++++++++++++++

 

     شوق من بیدار بود

     در تنم می لولید

     پشتک میزد ، وارو میشد

     همه جا سر میزد

     روی سنگفرش حیاط می خوابید

     شانه های بابا ،

     سایۀ خواب کبوترها بود .

     بوی تند زیره از پنجره بالا میرفت

     یک عدد نان کلوچه خوردم

     دانه ریختم جلوی مرغ و خروس

     گربه را بِز کردم

     بابا می خندید

     عید من زیبا بود .

     ++++++++++++++++++++

     ++++++++++++++++++++

/ 0 نظر / 21 بازدید