زنگ انشاء

 

*****       تابستان شما چگونه بود؟   ****

 

مال ما اینطوری بود:

 

گرم گرم                مثل حمام جلالی

نرم نرم         مثل باخسام توی چایی

پوک پوک          مثل مغز شیخ و ملا 

یبس و الونگ               مثل خانم، مثل آقا

 

**

صبح و عصر   علاف و بیکار

روز و شب    بیحال و بیعار

پوچ و بی وزن و سبک سر        مثل پنبه

مثل برنامه تلویریون ملی     روز شنبه

 

**

 

پر حرارت، پر شرارت

گاه شنگول، گاه منگول

گاه غمگین، گاه بی غم

گاه شیرین، گاه بی مزه و بی طعم

مثل یک شاخه خارک، مثل یک گوزالعجم

 

**

 

گاه کوچک و فشرده      مثل یک دانه خرما

یا دراز و قد کشید          مثل یک خیار چنبر

شوخ و مضحک

مثل میمون، مثل بزمچه و عنتر

زشت و ملعون

مثل واعظ، مثل مرشد، مثل رهبر

 

**

 

سفت و جان سخت و مقاوم    مثل عن چیچک تازه

گرد و پر قدرت و محکم         مثل فندق، مثل شلغم

مثل سوسک و مثل مورچه       توی ویترین مغازه

 

**

 

مثل یک ضربه آزاد

وقت فوتبال      تو زمین بی چمن

سبز و باریک    مثل ابروهای ننه حسن

 

**

 

شوت شوت    مثل شهردار برازجان

بیق بیق          مثل ناظم دبستان

 

**

 

شوره زاری خشک و متروک

شهر بزغاله و کلبوک

جایگاه موش و خرگوش

مثل بوشهر، مثا اهرم، مثل دیلم، مثل خورموج

 

******

******

/ 1 نظر / 24 بازدید
علی قیلاوی

سلام حمییییییید حالت چطوره؟ خیلی از این شعر خوشم اومد مرسی