++++++ ترانه های عبود (3) ++++++

 

 

+++++  ترانه های عبود  (3)  ++++++

با اجازۀ خیام :

 

عبود اگر زباده مستی خوش باش

جای کعک از پیرُک و گاتا پر باش

هیهات که نشکنی تو میثاق وفا

در پای هلن اگر شکستی خوش باش .

++++++++++

++++++++++

/ 0 نظر / 4 بازدید