+++++ گل آمد ... سنبل آمد ++++

آی قصه ، قصه ، قصه
نون و پنیر و پسته
رو بام خونۀ ما
تو آسمونِ بالا
خورشید عالم آرا
تازه و شسته رُفته .
==========
بین هزار ستاره
پر از ناز و اشاره
دخترکی نشسته
رو دامن سپیدش
سنبل نو شکفته .
==========
ستاره های رنگی
دایره های زنگی
می خونن دسته دسته
هانا رسیده از راه
پیش هدی نشسته .
==========
آهای ، آهای فرشته
آش ماست و آش رشته
نون داغ و برشته
قصه رو کی نوشته ؟
که از رنگ بهشته !
==========
قصه سبد سبد گل
هدیه به روی سنبل .
++++++++++++++
++++++++++++++

 
/ 0 نظر / 8 بازدید