My Life


**** درسهای دهۀ شصت ****

 

++++  درس های  دهۀ  شصت  ++++

     1

     دایره مکان هندسی نقاطی است از صفحه که فاصلۀ آنها از یک نقطه موسوم به مرکز به یک اندازه است :

                                  x2 + y2 = a2

´++++++++++++++++++++

در هندسۀ فضایی دایره تبدیل می شود به کره .

کره مکان هندسی نقاطی است از فضا که فاصلۀ آنها از نقطۀ مرکزی یکسان است :

x2 + y2 + z2 = a2

++++++++++++++++++++

با مطرح شدن زمان به عنوان بعد چهارم یک دستگاه مختصات چهار بعدی حاصل می شود . در سیستم چهار بعدی فضا_زمان کره تبدیل به فرمی پیچیده و موهوم می گردد که برای نقاط واقع بر آن نه تنها فاصلۀ مکانی ، که زمان نیز ثابت است .

برای این نقاط زمان منجمد می شود .

در دوران داغ و دلهره آمیز سالهای دهۀ شصت در گوشه و کنار ایزان نسل ما بر روی چنین نقاطی نشسته بود :

???   = x2 + y2 + z2 + t2 

             *****************************

ستاره پرچمدار نسل فدا ، در آن روزها از آبادان به شیراز آمد تا تمام نفرت و نفرین آن ایام را در انفجار خون خود به تماشا بگذارد . 

او تنها یکی از هزاران ستاره های خونین آن دوران بود :

*** = x2 + y2 + z2 + t2

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

2                                                                                     

اعداد موهومی ، اعدادی هستند غیر حقیقی که قلمرو آنها خارج از دنیای واقعی است .

واحد عدد حقیقی که آن را با حرف " i " نمایش میدهند ، طبق تعریف ، عددی است که مجذور آن برابر با منهای یک است :

   i2 = -1 

از ترکیب اعداد موهومی با اعداد حقیقی مجموعۀ عددی جدیدی حاصل می شود که آن را اعداد کمپلکس می نامند :

a = b + c i

در این فرمول a یک عدد کمپلکس است که از یک بخش حقیقی (b) و  یک بخش موهومی (c) تشکیل شده است .

با تعریف " i" به عنوان واحد موهومی ، واژۀ عدد مفهوم گسترده تری می یابد . اعداد کمپلکس دارای قابلیت های ویژه ای هستند که با کمک آنها می توان بسیاری از معضلات فیزیکی و هندسی را توضیح داد . در جبر و آنالیز نیز این اعداد کاربردهای بسیاری دارند .

++++++++++++++++++++

فاجعه زمانی آغاز شد که اعداد موهومی تبدیل به غده های سرطانی شدند و دست به کار نابودی عناصر حقیقی گردیدند .

سالهای دهۀ شصت ، دوران تثبیت حاکمیت مو هو مات بود :

a = c i

******************************

احمد ، دانشجوی رشتۀ نفت و گاز در دانشکدۀ نفت آبادان و از فعالین جنبش چپ دانشجویی ، سری سودایی داشت . او دلاورانه بر پا خاست تا حرف آخر از آن زور و سرکوب نباشد .

سینۀ گلوله باران او سنگر پایداری عناصر حقیقی بود :

b»c

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

3                                                                                       

قانون اول ترمودینامیک بیان دیگری است از اصل بقای انرژی.

بر طبق این قانون انرژی حرارتی و کار مکانیکی از یک گوهر بوده و پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند . حلقۀ پیوند آنها پارامتری است که آن را انرژی داخلی می نامند و با حرف" U "  نمایش میدهند :

  W + ( U 2 + U 1 )  = Q    

++++++++++                                    

(  W + ( U 2 - U 1  

قانون دوم ترمودینامیک بیان این واقعیت است که پروسه های طبیعی در یک مسیر مشخص انجام میشوند و این پروسه ها برگشت نا پذیرند .

برای بیان کیفی این امر پارامتر جدیدی تعریف میشود که آن را "آنتروپی" می نامند و با حرف  "  " نمایش می دهند . این پارامتر بیانگر درجۀ آشفتگی و فرسودگی یک دستگاه است .

بر طبق این قانون پارامتر "  "  در پروسه های طبیعی همواره افزایش می یا بد :

S2 - S1 ) > 0  )

+++++++++++++++++++++++  

در سال های دهۀ شصت تحولات اجتماعی در جهتی غیر ممکن در حرکت بودند . در آن سالها در سراسر ایران قانون دوم ترمودینامیک شکسته شد . تمام تحولات برگشت به سوی گذشته ها بود :

    0 > ( S2 - S1 )     

++++++++++++++++++++ 

برای نسلی که نظر به آینده ها داشت و بازگشت به عقب را نمی پذیرفت راهی بجز مقابله و برخورد عریان با نیروهای واپسگرا باقی نماند . آنها جان خود را دادند اما قانون خود را از دست ندادند :

  0 < (S2 - S 1 )          

************************** 

علی ، دانشجوی رشتۀ مهندسی شیمی در دانشکدۀ نفت آبادان ، جون دیگر میارزین و مجاهدین به دفاع از آرمان های نسل خود پرداخت و قهرمانانه در مقابل رژیم انکیزاسیون از انسان و قانون او دفاع کرد . او رفت تا قانون طبیعت بر جای بماند :

0  <  ( S2 -S1 )             

**********************

**********************

**********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


Hamid

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

Hamid


نویسندگان
Hamid

.......زندگی حمبوس است .......نرم و چابک به خود می پیچد....... ...........دور میگیرد و بی وقفه تکاپو دارد.......... ..........مومنتم دارد........ .............با همه خاموشی سینه اش پر جوش است.............. .................گر نچرخد حمبوس، می میرد................ ...................دست مگذار بر دست................. ...............دست تو............. ضامن گردش این حمبوس است..........................

آرشیو من
امرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
آبان ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
آبان ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اسفند ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
لینک های روزانه
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0