My Life


طریقه الاولیا

          

++++++++++     اندر  ناز  و  اطوار    ++++++++++

 

به نام خداوند روشن ضمیر                              که نان سعف آفرید از خمیر

خدای کریم و خدای سلیم                               فزاینده شیر  برنج  و  حلیم

خداوند روز و شب و نیمه شب                        ز خارک برآورد بر نخل خرما رطب

چهان را منور به فنوس کرد                             مامان کیان را بسی لوس کرد

                                       ****************

نگر تا که دهقان دانا چه گفت                        به ام الغلی چون که نازش شکفت

که آن مار محمود هشت بچه ساخت              رکوردی زد و روی خود بر نباخت

نگفت هیچ آخ و نلرزید چو بید                             چنان تا به تولید انبوه رسید

زسرد و زگرم هیچ باکش نبود                          به نیروی باخسام توکل نمود

                                         ****************

تو بشنو که ام الغلی خود چه گفت                  یکی نکته آورد و درّی بسفت

که با شیر گی گز جز این کار نیست                 مرا با تو زینگونه پیکار نیست

یکی دخت ناز آفریده  منم                           درشتی ز باد و ز باران ندیده تنم

که باخسام کند مرد را پهلوان                      ز گی گز نیاید جز این ارمغان

نثار کعگ باد این افتخار                                  که تخم کیانی برآرد به بار

                                       *****************

شگفتی مرا بس که چون زادمی                       یکی پور فنوس برون دادمی 

برو حال میکن که من زنده ام                            که درّ  کیان  پرورانیده ام

                                      *****************

                                      *****************


Hamid

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

Hamid


نویسندگان
Hamid

.......زندگی حمبوس است .......نرم و چابک به خود می پیچد....... ...........دور میگیرد و بی وقفه تکاپو دارد.......... ..........مومنتم دارد........ .............با همه خاموشی سینه اش پر جوش است.............. .................گر نچرخد حمبوس، می میرد................ ...................دست مگذار بر دست................. ...............دست تو............. ضامن گردش این حمبوس است..........................

آرشیو من
امرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
آبان ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
آبان ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اسفند ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
لینک های روزانه
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0