My Life


 

 

+++++++++++++++++++++++

به جلفا یکی  بد گهر شیخ  فرمانده  بود

به فرجام زهرش به هر سو پراکنده بود.

+++++++++++++++++++++++

 

     نمی دانم آنجا چه می گذرد .

     و هیچ نمی خواهم بدانم . ..... اما این فکر درد آلود دست بر نمی دارد . گویی رشته ای لجوج و نامرئی از آن

     مرز زهرآلود تا بدینسو پر می کشد تا فساد و تباهی و درماندگی را به یادم بیاورد. ... و گریزی از این فرجام

     خود ساخته نیست .

     لاجرم قلم بر میدارم تا بر این زشتی ها خط بطلان بکشم.

     خط بطلانی می کشم بر حکومت شوت علی شاه و گوز علی شاه .

     همان بختک های نکبت باری که هنوز بساط زور و ستم آنها در گوشه و کنار این سرزمین لعنت خورده

     برپاست . در این میان چه بسیار انجمن ها که در این فضای جانسوز و نفس گیر دست و پا میزنند و چه

     بیشمار غنچه های امید در این منجلاب مهلک ناشکفته  پر پر میشوند.

     تنها می توان سری به تاسف تکان داد و آهی سرد و سوزان از دل برآورد . بی شک این پرده ای است از

     حکایت سقوط و زوال انسانی . نشان انحطاط خفت بار و رشد افسار گسیختۀ فساد و نیرنگ و تباهی در جامعۀ

     اخلاقی . در جامعه ای که حرص و طمع و حسادت و رخوت و خودبینی را پشت پردۀ اخلاق دروغین پنهان

   ساخته و با دروغ و حیله وتظاهر خو گرفته است . حاصل آنکه عناصر پوچ و نابکار و نابخرد بر مناصب و

     مدارج بالا نشانده میشوند و دیگر سقوط را چاره ای نیست .

     شاهان و امیران خانگی با سرسختی و انعطاف ناپذیری اخلاق را تنها برای گلۀ مومنان و زیر دستان موعظه

     می کنند اما خود از هیچ منکر و ممنوعی ابا ندارند .  و مادام  که زیردستان و رعایا بی وقفه برایشان هورا

     می کشند و در برابرشان تعظیم و تکریم می نمایند در این توهم ویرانگر خود مصرانه باقی می مانند. خود را

    مالک جان و مال دیگران می دانند . به هر سو مینگرند چون دلالان و کاسبکاران حریص تنها حساب سود و

     زیان خود را دارند و انسانها را نیز چون کالای تجارتی می بینند و برای پیوند دست ها و قلب ها نیز چرتکه

     می اندازند. جای تعجبی نیست که در ابعاد بالاتر و در سطوح مملکتی نیز شوت علی شاهان و عنترهایشان بر

     مسند قدرت تکیه زده و فرمان می رانند .

     ابعاد فاجعه آنگاه به روشنی نمایان می گردد که دریابیم در این سرزمین در اعصار و قرون گذشته انسانها از چه

     فضیلت و کرامت و سر بلندی تحسین برانگیزی برخوردار بودند و جامعۀ متمدن و مترقی آن اعصار چه 

    هوشمندانه وسنجیده راه تجربه و شناخت و تکامل انسانی را به روی شهروندان خود گشوده بود.

     حکیم نظامی سخنور بی نظیر ادب پارسی در منظومۀ خسرو و شیرین نمونۀ غرور انگیزی ارائه می دهد :

     شیرین شاهزادۀ ارمنستان هنگامی که دلباختۀ خسرو ولیعهد ایران زمین میشود ، نه شک و تردیدی به خود راه

     میدهد و نه از تمناهای قلب شیفتۀ خود شرمگین میگردد. نه از کسی اجازه می گیرد . و نه اجازه می دهد کسی

     برایش تعیین تکلیف کند.

     جامۀ سفر بر تن کرده ، بر اسب می نشیند و فاصلۀ ارمنستان تا مدائن را یک نفس می تازد تا به وصال دلدار

     محبوب خود نائل شود . او حتی در یک بازی شورانگیز عشق و قدرت به ولیعهد هوس باز و قدرتمند سرزمین

     راه و رسم دلدادگی می آموزد و بزرگی و منش زن ایرانی به رخ او می کشد.

     اکنون پس از گذشت بیش از یک هزاره و نیم باید شاهد و ناظر باشیم که شوت علی شاهان و گوز علی شاهان

     و سپید ریشان و سیه کیشان نابکار برای سرنوشت دیگران دست به معاملات خفت بار کاسبکارانه میزنند .

     ..... به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندۀ خود را .

 

     +++++++++++++++++++++++++++++++

 


Hamid

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

Hamid


نویسندگان
Hamid

.......زندگی حمبوس است .......نرم و چابک به خود می پیچد....... ...........دور میگیرد و بی وقفه تکاپو دارد.......... ..........مومنتم دارد........ .............با همه خاموشی سینه اش پر جوش است.............. .................گر نچرخد حمبوس، می میرد................ ...................دست مگذار بر دست................. ...............دست تو............. ضامن گردش این حمبوس است..........................

آرشیو من
امرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
آبان ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
آبان ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اسفند ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
لینک های روزانه
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0