My Life


**** عشق و خرد خندان **** (1)پدیدۀ دلتنگی ، حسرت زدگی ، یا س ، احساس غربت و ناهمگونی با جهان پیرامون پدیده ای است جهانشمول که همۀ افراد ، اقوام وملیتها را در بر می گیرد و در همۀ آحاد بشر به درجات مختلف موجود است .این عارضه از فطرت و سرشت آدمی سرچشمه می گیرد و به هیچ وجه یک مشکل قومی یا اقلیمی نیست . هرچه فرم بندی و نظام زندگی اجتماعی پیشرفته تر و بالطبع پیچیده تر میگردد میدان چرخش و فضای باز آدمی مرتبا کاهش یافته و انسان خود را در چنگال قوانین و مقررات ، ضوابط و قراردادهای اجتماعی ناتوان تر ومحدودتر می یابد . هر قانون و ضابطه در واقع اجباری است که از دنیای خارج بر روح و روان آدمی تحمیل میگردد . زیرا قانون زمانی وضع میشود تا آدمی ملزم به رعایت حد و مرزی گردد که به دلخواه خود و بدون اجبار بیرونی به آن تن نخواهد داد . از طرف دیگر اما این ضوابط و منا سبا ت برای برقراری و تداوم زندگی جمع...ی و جامعۀ انسانی واجب و ضروری می باشند و در غیر اینصورت شیرازۀ اجتماع و زندگی جمعی از هم پاشیده میگردد . این امر که با پیشرفت جامعۀ انسانی و بالارفتن استانداردهای زندگی ، انسان از فطرت و طبیعت خود به ناچار فاصله میگیرد امری غیر قابل انکار است . همین امر باعث میگردد که انسان همیشه حسرت گذشته ها را به دل داشته باشد ، چرا که در گذشته زندگی با سبکبالی بیشتر همراه بوده و الزامات به مراتب کمتری را در بر داشته است . هر چند که این گذشته ها نا ملایم و پر تلاطم بوده و با دشواریها و تقلاهای جسمی بیشتری همراه بوده است .
این دلتنگی ها ، تمناها ، کشش ها و بیگانگی ها زمانی شدت و حدت می یابد که افراد و گروهها علاوه بر سیر طبیعی زندگی ، شکست ها و ناکامی هایی را نیز تحربه کرده یا دوران های سخت و ناگواری را سپری کرده باشند . به عنوان مثال در اروپای پایان قرون وسطی از آنجا که سراسر این منطقه در اثر جنگهای بیشمار و طولانی خسته و فرسوده گشته و مردم شاهد قتل و کشتار و ویرانی شهرها و روستاها بوده و قحطی و تنگدستی را تجربه و تحمل میکردند ، پیشگامان این سبک در آثار و نوشته های خود سالهای قرون وسطی را دوران طلایی خوانده و در آن بهشت گمشدۀ خود را جستجو میکردند . با اینکه آن دوران از نظر سیاسی از سیاهترین برهه های زمانی بود . در هر حال حسرت گذشته های دور یا دوران کودکی که زندگی پیچیدگی و سنگینی کمتری داشته و افراد آسوده تر و بی دغدغه تر جای خود را در آن می یافتند ، همیشه وجود داشته و خواهد داشت و مشکل افراد یا گروههای خاصی نیست .


Hamid

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

Hamid


نویسندگان
Hamid

.......زندگی حمبوس است .......نرم و چابک به خود می پیچد....... ...........دور میگیرد و بی وقفه تکاپو دارد.......... ..........مومنتم دارد........ .............با همه خاموشی سینه اش پر جوش است.............. .................گر نچرخد حمبوس، می میرد................ ...................دست مگذار بر دست................. ...............دست تو............. ضامن گردش این حمبوس است..........................

آرشیو من
امرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
آبان ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
آبان ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اسفند ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
لینک های روزانه
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0